Hundige

Trængsel ved vaccinationscenter

Kl. 12.11 fik politiet en henvendelse fra en lokal borger, som var bekymret for de trafikale forhold ved et vaccinationscenter i Hundige.

Mange var ankommet til stedet i biler, så alle parkeringspladser var fyldt op, hvilket havde fået nogle bilister til kortvarigt at parkere ulovligt. Endvidere frygtede borgeren, at de trafikale trængsler kunne medføre sammenstød mellem biler eller påkørsel af fodgænger på parkeringspladsen.

Politiet vil i den anledning opfordre borgere til at vælge alternative transportmuligheder, såfremt man skal til et vaccinationscenter, der er beliggende forholdsvist tæt på offentlige transportmuligheder. Også andre steder i politikredsen er politiet bekendt med, at der til tider kan være trængsel på parkeringspladserne ved vaccinations- eller testcentre. Personer, der har et ærinde disse steder, bør være tålmodige og udvise hensyn over for hinanden, så ulykker undgås.

Kommentarer