112

Lastbil gjorde sig uheldigt bemærket – måtte standses med blå blink

Foto: Rigspolitiet

Tungvogncenter Øst (TCØ) gennemførte tirsdag den 9. august en rutinemæssig kontrol af lastbiler på Køge Bugt Motorvejen.

I den forbindelse bemærkede en betjent en bulgarsk lastbil, som umiddelbart kørte hurtigere end de øvrige lastbiler, idet den foretog flere overhalinger.

Lastbil måtte standses med blå blink og sirene

Betjenten besluttede sig for at standse lastbilen for at se nærmere på den, men da han ville standse lastbilen ved Karlslunde rasteplads, kørte lastbilen bare videre, hvilket yderligere forstærkede betjentens interesse i at se nærmere på køretøjet.

Betjenten måtte benytte udrykningssignalet for at stoppe lastbilen, og han fik lastbilen standset ved næste afkørsel, så den kunne blive rutinemæssigt kontrolleret. Undersøgelserne afslørede massive overtrædelser af køre-/hviletidsbestemmelserne.

Træt chauffør havde ikke overholdt sine hvil

Det skulle snart vise sig, at det var godt, at betjenten fik lastbilen standset, da chaufføren havde kørt alt for meget og slet ikke overholdt sine hvil. Når chaufføren ifølge køre- hviletidsbestemmelserne skulle holde hvil, tog han blot førerkortet ud af takografen og fortsatte sin kørsel. Lastbilen blev derfor eskorteret til TCØ’s afdeling, hvor den blev låst fast med hjullås, indtil forholdet var undersøgt grundigt. 

Så bort fra blinkende motorlampe på instrumentbrættet 

Politiets nærmere undersøgelser viste, at lastbilens hastighedsbegrænser var indstillet til 100 km/t, selvom den højst må kunne køre 90 km/t. Det forureningsbegrænsende udstyr / AdBlue-systemet var gået i stykker for lang tid siden, men selvom motorlampen blinkede, så havde chaufføren valgt at ignorere dette og i stedet køre videre. Chaufførens medbragte transporttilladelse var ugyldig, da denne viste sig at tilhørte en anden virksomhed, end den der stod bag transporten.

Over 24 timers køretid over to dage 

Sidst men ikke mindst, så var der i alt 14 gange inden for de seneste 28 dage blevet kørt uden brug af førerkort i takografen, hvilket indebærer, at der er sket nogle voldsomme overtrædelser af køre-/hviletiden, herunder et dagligt hvil, som minimum bør være 9 timer, men som kun var på 1 time og 26 minutter. Den samlede køretid løb derfor op i på 24 timer og 50 minutter over 2 dage uden tilstrækkeligt hviletid.  

Udsigt til høj straf

Bødeniveauet vurderes til at være på flere hundrede tusind, ligesom der vil blive nedlagt påstand om, at chaufføren frakendes førerretten ubetinget i Danmark. 

Livsfarlig cocktail

”En træt chauffør, en tonstung lastbil og for høj hastighed kan hurtigt vise sig at være en livsfarlig cocktail. Blot et kort øjebliks uopmærksomhed – mere skal der ikke til, før det kan gå grueligt galt. Jeg er meget tilfreds med, at vi fik sat en stopper for chaufførens vanvittig kørsel, hvor han udsætter både sig selv og andre for fare,” siger vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard, leder af færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi. 

Kommentarer